Ιούλιος 2013

Δίκκοκο σιτάρι τύπου Ντίγκελ

Ψάχνοντας να βρούμε κάποιες ποικιλίες παραδοσιακών σιτηρών που θα μπορούμε να καλλιεργούμε χωρίς αγροχημικά και σε χωράφια χαμηλής παραγωγικότητας βρήκαμε μια ποσότητα σπόρου 200 κιλών δίκκοκου σιταριού τύπου Ντίγκελ. Ο σπόρος αγοράστηκε με την μεσολάβηση του κου Βιτάλη Σταύρου και του δικτύου “πατριωτικ;o μέτωπο”, τον οποίο και δημόσια ευχαριστούμε.

Ο σπόρος ήρθε από την Γερμανία με όλα τα παραστατικά και τα καρτελάκια του και σπάρθηκε αρκετά αργά (αρχές του 2013) επειδή  λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων δεν μπορούσαμε να μπούμε στο χωράφι.
Περισσότερα