Μάρτιος 2017

Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση για Τετάρτη 29/03/2017

Καλούμε τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. την Τετάρτη 29 του μηνός Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00 στην έδρα μας στον οικισμό Κοσμίου, για την ετήσια γενική μας συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα 1ο: « Παρουσίαση Ισολογισμού 2016 »
Θέμα 2ο: « Ανάγνωση Έκθεσης Διαχείρισης 2016 »
Θέμα 3ο: « Διαμόρφωση Προγραμματισμού Δράσεων 2017 »
Θέμα 4ο: « Απόφαση τροποποίησης του καταστατικού μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου νόμου 4430/2016 για την κοινωνική οικονομία »
Θέμα 5ο: « Είσοδος νέων μελών »

Πρόσκληση του Αμανατίδη Δημητρίου, προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής